Mimarın Dönemi Olarak ASI Nedir?

Ayakta ve planı ararken bir masa etrafında planlama dört mimarlar

Çizim planlarını gözden geçiren mimarlar.

İmaj Kredisi: XiXinXing / XiXinXing / Getty Images

Bir mimarın ek talimatı - daha yaygın olarak ASI olarak adlandırılır - sözleşme ekine benzer. Sözleşme ekinin tamamen yeniden yazmadan bir sözleşmede ek bilgi vermenize veya küçük değişiklikler yapmanıza izin verdiği gibi ASI, bir mimarın tüm yapıyı yeniden işlemeye gerek kalmadan ek talimatlar vermesine veya küçük değişiklikler yapmasına izin verir plan.

Tanım ve Kullanım

Bir ASI, Amerikan Mimarlar Enstitüsü tarafından A201-1997'nin 7.4 numaralı paragrafında kullanılmasına izin verilen bir belgedir. Bir mimar bu formu yalnızca bilgi sorunlarını çözmek veya bir inşaat projesinin bütçesini etkilemeyen veya inşaat zaman çizelgesini değiştirmeyen küçük değişiklikler yapmak için kullanabilir. Örneğin mimar, bir çizimin veya fotoğrafın talimatları daha net hale getireceğini fark edebilir veya mevcut bir spesifikasyonda daha fazla ayrıntı vermek isteyebilir. Bununla birlikte, bir ASI kullanımı, planı herhangi bir şekilde değiştiren yeni şartnameleri dahil etmek için uygun bir yol olmayacaktır.

smihub