Texas Septic Tank Gereksinimleri

Beton fosseptik inşaat sahasında

İmaj Kredisi: JUPITERIMAGES / PHOTOS.com >> / Getty Images

Teksas'ta her şeyin daha büyük olduğunu ve kesinlikle onların septik tank gereksinimleri için doğru olduğunu söylüyorlar. Saha değerlendirmeleri, izinler ve yetkili kurulum prosedürleri, Lone Star Eyaletinde bir septik tank kurmak için atlamanız gereken halkalardan sadece birkaçıdır. Evinizde bir septik sistemi kurarken akılda tutulması gereken önemli hususlardan bazıları şunlardır.

İzinler

Yeni bir septik tank takmadan veya eski bir tankı yükseltmeden önce, ilk gereksinim yerinde uygun izinlere sahip olduğunuzdan emin olmaktır. Teksas eyaleti, septik tank tesisatlarının çoğunluğu için izin gerektirir. Ancak, bunun istisnaları vardır. Tank aşağıdaki gereksinimleri karşılıyorsa, Teksas eyalet yasası izin gerektirmez: tank, 10 dönüm veya daha büyük mülkte tek bir aile konutu sunmalıdır (bu arazi üzerinde bulunan tek mülk olabilir), rahatsızlığa veya kirletici yeraltı suyuna neden olmamalı, tesise 100 metre veya daha fazla mesafede bulunmamalı veya atık suyu Emlak. Yerel yönetim izinleri, eyalet gerekliliklerine ek olarak daha katı standartlara sahip olabilir.

Büyükbaba Sistemleri

Belirli durumlarda, Teksas'taki bir septik tank büyükbabası olabilir ve aşağıdakiler durumunda belirli izin gerekliliklerinden muaf olabilir gereksinimler karşılandı: sistem 1 Eylül 1989'dan önce veya yerel bir bayinin yetkili bir kurulum yapmadan önce kurulmuş olması gerekir programı, arıtma ve bertaraf tesisine sahip olması ve kanalizasyon kapasitesinin arıtıldığından daha fazla olmamak için kullanılmamaktadır. Kurulmuş.

Site Değerlendirmesi

Eylül 2002'den bu yana, Teksas eyaleti herhangi bir fosseptik sisteminin kurulacağı alanın bir saha değerlendirmesini talep etmiştir. Yalnızca lisanslı bir saha değerlendiricisi veya lisanslı bir profesyonel mühendis uygun değerlendirmeyi yapabilir. Bunun amacı, bölgeye en uygun septik sistemin en uygun olduğunu belirlemek için süzme oranları, yeraltı suyu seviyeleri ve diğer faktörler dahil olmak üzere toprak kalitesini belirlemektir.

Septik Sistemler

Dikkate alınması gereken bir diğer gereklilik, kurulmakta olan septik sistemin tipidir. Örneğin, Çizgili Buharlaştırma (E-T) sistemleri, alandaki eğim yüzde 30'dan fazla olmadığı sürece çoğu kurulum için uygundur. Ayrıca, bu tür sistemler yalnızca Installer Sınıf II'nin Texas State sınıflandırmasına sahip bir yükleyici tarafından kurulabilir. Benzer kısıtlamalar ve gereklilikler höyük sistemleri, düşük basınçlı dozlama, emici drenaj alanları ve sızdırma odaları için de geçerlidir. Uygun sistemi seçmenize yardımcı olması için yeraltı suyu seviyeleri, kaya ufukları ve minimum derinlikler için site değerlendirmenize bakın.

DIY Kurulum

Teksas yasalarına göre kendi septik tankınızı kurmak yasaldır. Ancak, bazı sistemler mülk sahiplerine ayrı ayrı satılamaz ve fabrika temsilcilerine satılmalıdır. Ayrıca, tankı kendiniz monte ederken yükleniciler tarafından yapılan herhangi bir iş için ödeme yaparsanız, yüklenicilerin Teksas Eyaleti tarafından septik tank montajı için lisanslanması gerekir. Bunun bir örneği, fosseptik tankı için bir delik açmak üzere bir yüklenicinin işe alınması olabilir. Bu kuralın istisnası, lisanslı elektrikçiler ve tankı veya septik sistemi kurulum sahasına teslim eden kişidir.

smihub