Yükleyicinin Kova Kapasitesi Nasıl Hesaplanır?

İhtiyacınız Olan Şeyler

  • Büyük sayfa kağıt veya karton

  • Kalem

  • Cetvelle

İpucu

Yığın aslında 3 boyutlu, ancak bu tahmin 2 boyutlu olduğunu varsayar. Gerçek kapasite tahminden biraz (yaklaşık yüzde 2) daha küçük olacaktır.

Kübik ayağı kübik yardaya dönüştürmek için 9'a bölün.

...

Bu yöntem, büyük, düzensiz parçalar değil, kum veya çakıl gibi oldukça düzenli, granül bir malzemenin kapasitesini hesaplar.

Bir yükleyici kepçesinin kapasitesini tahmin etmek için kepçeyi çarpmaktan daha fazlası vardır. yüklediğiniz malzeme, gövdenin üzerinde yükselen bir yığın içinde olabileceğinden, Kova. Otomotiv Mühendisleri Derneği, kovaları karşılaştırmalı olarak derecelendirmek için iki farklı durma açısı tanımlamıştır. Kullanacağınız gerçek durma açısını bilmiyorsanız, tekerlekli yükleyici kovaları için 2: 1 ve hidrolik ekskavatör kovaları için 1: 1 kullanarak tahmin edin.

Aşama 1

Kovanın iç kesitinin ana hatlarını büyük bir karton parçası üzerinde izleyin.

Adım 2

Kesitin açık uçlarını bağlamak için düz bir taban çizgisi çizin. Taban çizgisinin orta noktasında, yığın alanını oluşturmak için dikey bir çizgi çizin. 2: 1 yığın için, dikey çizgiyi taban çizgisinin uzunluğunun dörtte biri yapın. 1: 1 öbek için, taban çizgisinin uzunluğunun yarısını yapın.

Aşama 3

Yığının kesitinin ne kadar ek alana sahip olacağını belirtmek için taban çizgisinin uçlarını dikey çizginin ucuyla birleştiren düz çizgiler çizin.

4. Adım

Kesiti temsil ettiğiniz yere bir ızgara çizin. Tahmin kolaylığı için, ızgara karelerini daha büyük bir kova için 1 fit kare yapın veya ekstra hassasiyet varsa Daha küçük bir kovada, her bir karenin bir karenin dörtte birini temsil ettiği bir tarafa 6 inç ayak.

Adım 5

Yığının kesit alanını tahmin etmek için enine kesitin aldığı karelerin sayısını sayın. Karelerin parçalarını birleştirin ve bir kare olarak sayın. Toplam kapasiteyi bulmak için bulduğunuz alanı kepçenin genişliği ile çarpın.

smihub