Sperry DM 210A Metre Nasıl Kullanılır

İhtiyacınız Olan Şeyler

  • Elektrik devresi veya cihazı

  • Diyot

  • Ev bataryası

Uyarı

Olası elektrik çarpması, ölçüm cihazı hasarı ve / veya ekipman hasarını önlemek için 600 Vdc'nin üzerindeki voltajı veya voltaj bilinmiyorsa ölçmeye çalışmayın. 600 Vdc, bu sayacın ölçmek için tasarlandığı maksimum voltajdır.

COM terminal potansiyeli toprağa ölçülen 600V'u geçmemelidir. Akım bilinmiyorsa veya 200mA'nın üzerindeyse akımı ölçmeye çalışmayın. COM elektrot potansiyeli toprağa ölçülen 500 V'u geçmemelidir.

Direnci sadece enerjisiz devrelerde ölçün. Olası elektrik çarpması, ölçüm cihazı hasarı ve / veya ekipmanın hasar görmesini önlemek için COM ve V-Ohm terminallerini potansiyel farkı 250 Vdc / ac'yi aşan devrelere bağlamayın.

...

Sperry DM 210A multimetrenin kullanılması temel bir elektrik bilgisi gerektirir.

Multimetre, AC veya DC voltajını, elektrikli cihazların direncini ve bir devrede akan akım miktarını ölçmek için kullanılan hassas bir cihazdır. Multimetre, elektrikçiler ve elektrik veya elektrikli bileşenlerle çalışan herkes için değerli bir araçtır. Sperry DM 210A, hafif ve taşıması kolay, basit ve uygun fiyatlı bir dijital multimetredir. Sperry ölçer ayrıca ev bataryalarını test edebilir veya bir prizin veya cihazın elektrik durumunu gösterebilir. Temel elektrik bilgisine sahip herkes Sperry DM 210A multimetreyi kullanabilir.

Gerilim Ölçme

Aşama 1

Siyah test ucunu COM jakına, kırmızı test ucunu V-ohm jakına takın.

Adım 2

DC voltajını ölçmek için ölçüm cihazındaki aralık seçme anahtarını 600 DCV'ye veya AC voltajı için 600 ACV'ye ayarlayın. Her zaman en yüksek voltaj aralığıyla başlayın.

Aşama 3

Siyah test ucunu toprağa, kırmızı ucu da devre üzerinde bir noktaya dokunun. Voltaj, ölçüm cihazının LCD ekranında görünecektir.

4. Adım

Gerekirse daha doğru bir okuma için aralık seçme anahtarını bir sonraki düşük aralığa getirin.

Adım 5

Test uçlarını test edilen devreden çıkarın, ardından test uçlarını ölçüm cihazından çıkarın. Ölçüm cihazını kullanmadığınızda kapatın.

Akım Ölçme

Aşama 1

Siyah ucu COM jakına ve kırmızı ucu mA jakına takın.

Adım 2

Ölçüm aletindeki aralık seçme anahtarını 200 mA olarak ayarlayın. Her zaman en yüksek akım aralığıyla başlayın.

Aşama 3

Ölçtüğünüz devrenin enerjisini kesin. Test problarını akımı taşıyan cihaza seri olarak bağlayın. Devreye enerji verin. Akım, ölçüm cihazının LCD ekranında görünecektir.

4. Adım

Okuma bir sonraki düşük aralık dahilindeyse, aralık seçme anahtarını bir sonraki düşük aralığa döndürmeden önce test edilen devrenin enerjisini tamamen kesin.

Adım 5

Test uçlarını çıkarmadan önce devrenin enerjisini kesin. Ölçüm cihazını kullanmadığınızda kapatın.

Direnç ve Diyotların Ölçülmesi

Aşama 1

Siyah test ucunu COM jakına, kırmızı test ucunu V-Ohm jakına takın.

Adım 2

Beklenen direnç için ölçüm aletindeki aralık seçme anahtarını Ohm aralığına getirin.

Aşama 3

Ölçmekte olduğunuz devrenin veya cihazın enerjisini tamamen kesin. Test uçlarını devreye veya cihaza bağlayın. Cihazın direnci ölçüm cihazının LCD'sinde görünecektir. Bir diyot ölçerken, V-Ohm test ucunu anot terminaline ve COM test ucunu katot terminaline bağlayın. Diyot üzerindeki voltaj, sayacın LCD'sinde görünecektir.

4. Adım

Test uçlarını çıkarmadan önce devrenin enerjisini kesin. Ölçüm cihazını kullanmadığınızda kapatın.

Akü Voltajını Ölçme

Aşama 1

Siyah test ucunu COM jakına, kırmızı test ucunu V-Ohm jakına takın.

Adım 2

Ölçüm cihazındaki aralık seçme anahtarını aküye bağlı olarak 1,5 V veya 9 V'ye ayarlayın.

Aşama 3

Test uçlarını pilin terminallerine (kırmızıdan pozitife, siyahtan negatife) bağlayın. İyi bir 1.5 Vdc pil 80.0 mA'nın üzerinde okuyacaktır. İyi bir 9 Vdc pil 22,0 mA'nın üzerinde okuyacaktır.

4. Adım

Test uçlarını aküden, ardından test uçlarını ölçüm cihazından çıkarın. Ölçüm cihazını kullanmadığınızda kapatın.

smihub