Merdiven için Uygun Açı

Merdivenler, özellikle de yapamadığınız alanlara ulaşmanıza yardımcı olmak için, kendin yap projelerinin önemli bir parçasıdır. Ancak merdivenler de birçok kazaya neden olmaktadır. Bir merdiveni doğru kullanmak, güvenli bir merdiven yerleştirme oranı kullanmak ve yeterli önlemleri almak, merdiveni kullanırken riskleri en aza indirebilir.

Beyaz adam boyama çatı kenarı

Merdiven için Uygun Açı

İmaj Kredisi: Hill Street Studios / Karışım Görüntüleri / GettyImages

Farklı Merdiven Tipleri

Her biri farklı bir iş türü için daha uygun olan birçok farklı merdiven tipi vardır. Bunlar arasında tek kutuplu merdivenler, uzatma özelliğine sahip uzatma merdiveni, platform merdivenleri, A-çerçeve merdivenleri ve tekerlekli merdivenler bulunmaktadır.

Uygun Merdiven Açısı

Kendini desteklemeyen herhangi bir merdiven - ağırlıklı olarak tek kutuplu ve uzatma merdivenleri - hem sağlam hem de güvenli tutmak için doğru merdiven açısına ihtiyaç duyar. Takip edilecek genel kural 75 derecelik ideal bir merdiven yerleştirme oranı sağlamaktır. Bu, merdivenin tabanının merdivenin uzunluğunun yaklaşık dörtte biri olması gerektiği anlamına gelir.

Bu 4'e 1 merdiven kuralına göre, bir merdiven yerden 20 feet uzakta ise, tabanın duvardan 5 feet olması gerekir. Bunu kontrol etmenin hızlı bir yolu, ayaklarınız merdivenin tabanına değecek şekilde durmaktır. Bir kolu öne doğru tutarsanız, merdivenin basamaklarına omuz yüksekliğinde dokunabilmelisiniz. Ancak, açıyı mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için, yüksekliği ve derinliği ölçmek çok daha kesindir.

Bir merdiven daha dik bir açıda ise, geriye doğru eğilebilir. Merdiven daha geniş bir açıda ise, taban geriye kaymaya eğilimlidir. Bir merdivenin aşırı dar bir açısı merdivenin kenarlarına çok fazla baskı uygulayabilir ve kırılabilir.

Merdiven ve Uzatma Merdiveni Güvenlik İpuçları

Herhangi bir merdiven türü kullanılırken merdiven ve uzatma merdiveni güvenliği aklınızda ön planda olmalıdır.

Daima merdivenin temel seviyesini sağlayın. Zemin düz değilse, ayakları eşitlemek için özel merdiven rampaları kullanabilirsiniz. Merdivenlerinizin ayaklarının, merdiveni yeterince yerinde tutacak kadar kavramasını istiyorsunuz.

Mümkünse, bir merdiven kullanırken birisinin size yardımcı olması harika bir fikirdir. Üssü yerinde tutabilir ve olası tehlikelere dikkat edebilirler.

Merdivenle her zaman üç temas noktasına sahip olmak istersiniz - tipik olarak, bir el ve iki ayak. Aletlerinizi elinizde taşımayın. Bunun yerine, ellerinizi serbest bırakmak için bir alet kemeri kullanın.

Potansiyel sorunlar için daima merdivenin üst kısmında kontrol edin. Örneğin, doğrudan havai kabloların altına bir merdiven kurmak istemezsiniz.

Merdiveninizin ulaşmaya çalıştığınız noktayı geçecek kadar uzun olduğundan emin olmanız gerekir. Hiçbir koşulda vücudunuzu bir merdivenin sonuna uzatmak istemezsiniz. Benzer şekilde, merdivenin her iki tarafına da fazla eğilmek istemezsiniz. Beline merdivenin parametrelerinin dışında kalacak kadar adil bir şekilde ulaşıyorsanız, geri dönmeli ve merdiveni yeniden konumlandırmalısınız.

Bir merdiven üzerinde kapsamlı bir iş yapıyorsanız, en üste bağlamak iyi bir fikirdir. Merdiveni sabitlemek için güçlü bir nokta seçin ve oluk gibi çürük bir şey değil.

Basamak Merdivenleri

Her ne kadar merdivenler uzatma merdivenlerinden daha kısa olma eğiliminde olsa da, bu onlarla güvenlik önlemlerine uymanız gerekmediği anlamına gelmez.

Her zaman dört ayağın da düz ve sağlam bir zeminde olduğundan emin olun. Herhangi bir kilitleme mekanizmasının devreye girdiğinden emin olun. Merdivenle her zaman üç temas noktasını koruyun ve fazla uzanmayın. Daima merdivene bakın.

instagram story viewer