Problemen met een wasdroger oplossen zonder warmte

Tip

Raadpleeg altijd de door de fabrikant verstrekte gebruikershandleiding van uw droger voordat u begint met het oplossen van problemen. Hoewel sommige tips universeel van toepassing zijn, verschillen droogmodellen in sommige details.

Als eenvoudige probleemoplossing niet werkt, neem dan contact op met de fabrikant van uw droger voor instructies, service of reparatie. Problemen zoals een doorgebrand verwarmingselement of brandersamenstel, een defecte thermostaat, een kapotte ontsteker, een defecte vlamsensor en een slechte gasklep-solenoïde vragen om professionele aandacht.

Schakel een professionele reparatiedienst in om uw ontluchtingsslangen voor de droger eenmaal per jaar - of eens per zes maanden voor slangen van meer dan 3 meter lang - te reinigen om de circulatie van hete lucht te optimaliseren.

Om uw kleding te drogen, draait de roterende trommel van uw droger een ventilator of een ventilatorwiel, dat de hete lucht circuleert die wordt geproduceerd door een verwarmingselement of branderkamer en deze afvoert via een uitlaatopening. Het proces is eenvoudig, maar de droger moet met succes verwarmen, circuleren en lucht verdrijven voor een goede werking. Soms leiden defecte componenten tot een gebrek aan warmte, waardoor professionele reparatie noodzakelijk is. In andere gevallen kan eenvoudige probleemoplossing echter de warmte terugbrengen naar uw apparaat.