Wormen op mijn oprit

...

Veel wormen zijn gunstig voor gazons en tuinen, maar komen vaak op de oprit terecht

Wormen kunnen onder verschillende omstandigheden op opritten, trottoirs en zelfs in garages terechtkomen. Afhankelijk van het type worm hoeft dit niet per se een probleem te zijn, maar er zijn verschillende methoden om wormen van de oprit en in de tuin te houden, waar ze nuttig kunnen zijn.

Identificeer de wormen

De meeste wormen die hun weg op de oprit vinden, zijn regenwormen. Regenwormen zijn zeer gunstig voor de bodem en zijn in het minst niet schadelijk. Andere wormen, zoals zandwormen en rode wormen, zijn misschien niet wenselijk om in de buurt te hebben. Het identificeren van de wormen op de oprit zal de beste manier van handelen bepalen, maar dit proces is niet altijd eenvoudig. Hulp bij identificatie kan vaak worden verleend via lokale afdelingen voor vissen en dieren in het wild en coöperatieve uitbreidingen van lokale universiteiten.

Zoek het toegangspad

Wormen kunnen rechtstreeks uit het gazon op de oprit kruipen, vooral als het gazon en de oprit elkaar raken. Het is echter waarschijnlijker dat wormen door irrigatie of regen op de oprit worden gewassen. Wormen ademen door hun huid en hebben daarvoor vocht nodig, daarom is het niet in hun belang om lang op de stoep te blijven tenzij er stilstaand water is. De beste manier om de wormen op de oprit te verminderen, is ervoor te zorgen dat er een goede afvoer is voor het water dat op de oprit terecht kan komen. Dit omvat afvloeiing van regenpijpen, overtollig water van autowasstraten en afvoer van sprinklersystemen in aangrenzende bloembedden en gazons.

Afvoerproblemen corrigeren

Het is niet altijd mogelijk om de helling van een oprit aan te passen, vooral in het geval van een verharde of betonnen oprit, hoewel dit vaak de beste manier is om drainageproblemen op te lossen. Alternatieven zijn onder meer regenpijpen omleiden naar het gazon of bloembedden en het installeren van een afvoer op de oprit. Dit laatste vereist het doorsnijden van een deel van de oprit en het begraven van een afvoerpijp - die oplossing kan een professional vereisen.

Oplossingen voor ongediertebestrijding

Als de wormen op de oprit geen gunstig type zijn of als ze in grote aantallen voorkomen, zelfs na het corrigeren van drainageproblemen, kan het nodig zijn om andere controlemaatregelen te nemen. Begin met producten die niet anderszins schadelijk zijn voor de omringende planten en dieren. Zout zal wormen, net als slakken, ontmoedigen om een ​​bepaald punt te passeren. Verspreid eenvoudig een dunne lijn zout aan de rand van de oprit waar de wormen zouden passeren. Dit is echter geen permanente oplossing, omdat het zout na verloop van tijd wegspoelt. Chemische producten zijn te vinden in winkels voor thuisverbetering voor wormbestrijding, vergelijkbaar met die voor slakkenbestrijding, maar deze kunnen ook schadelijk zijn voor huisdieren en kinderen, dus wees voorzichtig gebruik.

smihub