Hoe terpentijn te gebruiken om verf uit uw handen te krijgen

Dingen die je nodig hebt

  • Terpentijn

  • Schone doek

  • Zeep

  • Water

Tip

Draag tijdens het schilderen handschoenen en andere beschermende kleding om de blootstelling van de huid aan verf te verminderen.

Waarschuwing

Bewaar terpentijn veilig buiten het bereik van kinderen. Als terpentijn in de ogen komt, spoel dan de aangedane ogen gedurende minstens 15 minuten met water en roep medische hulp in.

...

Gebruik terpentijn veilig om verf van uw handen te verwijderen.

Niet alle soorten verf kunnen met alleen water en zeep van de huid worden verwijderd. Terpentijn is een effectief verfoplosmiddel en kan de meeste verven en vernissen van de huid verwijderen. Omdat terpentijn brandbaar en irriterend voor huid en ogen is, mag het alleen worden gebruikt om verf van de huid te verwijderen als andere methoden zijn mislukt. Als u terpentijn gebruikt om verf van uw huid te verwijderen, doe dit dan in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van kinderen.

Stap 1

Bevochtig een schone doek met een eetlepel terpentijn. De doek hoeft niet verzadigd te zijn om effectief verf van je huid te verwijderen.

Stap 2

Wrijf de met verf besmeurde huid in met de vochtige doek. De terpentijn moet voorzichtig worden aangebracht om irritatie te voorkomen.

Stap 3

Was de huid met zeep en koud water. Het proces kan worden herhaald totdat de huid volledig verfvrij is.

smihub