Zijn popcornplafonds gevaarlijk?

...

Popcornplafonds hebben een gestructureerd, kiezelachtig uiterlijk.

Het potentieel gevaarlijke type popcornplafonds werd tot de jaren tachtig in huizen geïnstalleerd. De term popcornplafond verwijst naar een op het plafond gespoten of geborstelde coating die opdroogt tot een gestructureerde afwerking. De coating biedt akoestische voordelen door dempend geluid. Beschadigde of oneffen plafonds leidden vaak tot de toepassing van een popcornplafond. Het probleem met sommige van deze coatings treedt op omdat ze asbest bevatten. Pas als het plafond verslechtert of beschadigd raakt, wordt het asbest schadelijk.

Identificatie

Asbest verandert het uiterlijk van het plafond niet, dus je kunt aan het plafond niet zien of het asbest bevat. Je kunt het ook niet zien aan de leeftijd. De fabricage van plafondmateriaal van asbestpopcorn werd in 1978 verboden. De wet stond echter de toepassing van het bestaande product toe, dus mogelijk zijn asbest getextureerde plafonds pas in de jaren tachtig geïnstalleerd. Om zeker te weten, laat een professional een monster nemen voor laboratoriumanalyse.

Risico

Het popcornplafond wordt pas gevaarlijk als het beschadigd raakt, wordt verstoord of begint te verslechteren. Door schade kan stof dat asbest bevat ronddrijven in de lucht en mogelijk worden ingeademd door nietsvermoedende bewoners. Blootstelling aan asbest is in verband gebracht met een zeldzame vorm van kanker, mesothelioom genaamd, naast chronische ademhalingsproblemen. Het risico op gezondheidsproblemen na blootstelling is onbekend; schade treedt meestal pas jaren na blootstelling op.

Popcornplafonds beheren

Als het plafond in goede staat blijft, kunt u het veilig op zijn plaats laten. Pogingen tot verwijdering kunnen meer problemen veroorzaken dan ongestoord te laten. Inspecteer het plafond regelmatig om de staat te beoordelen. Neem voorzorgsmaatregelen zodat het plafond niet per ongeluk wordt beschadigd. Raak het niet aan en verstoor het op geen enkele manier, zelfs niet om het schoon te maken.

Verwijdering of reparatie

Als een popcornplafond een gevaar vormt vanwege schade of verslechtering, heeft u een aantal opties. Beide moeten door een professional worden gedaan. Bij reparatie kan het gaan om het afdichten zodat asbestvezels stabiel blijven of omsluiten door er een ander materiaal overheen te leggen. Reparatie kost doorgaans minder dan verwijdering. Alleen een professional kan een popcornplafond met asbest verwijderen. De procedure is ingewikkeld en zal, indien onjuist uitgevoerd, meer blootstelling veroorzaken dan het beschadigd en op zijn plaats laten.

smihub